КОНТАКТ
„ПЕТЪР ЕЛЕКТРИК” ЕООД

ОФИС:

2260, гр. Своге
ул. „Пенчо Славейков” №3

тел.: (+359) 0726 / 223-13
факс: (+359) 0726 / 248-04


Е-mail:
office@petar-electric.net

pveselinov@petar-electric.net


РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник - Петък:
800 - 1800
Събота:
800 - 1700
Неделя:
Почивен ден


МАГАЗИН:

2260, гр. Своге
ул. „Цар Симеон” №53

тел.: (+359) 0726 / 231-18
GSM: 0885 959 509


Е-mail:
sales1@petar-electric.net
sales2@petar-electric.net
lvenova@petar-electric.net

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник - Петък:
800 - 2000
Събота:
800 - 1800
Неделя:
800 - 1700


СЕРВИЗ:

2260, гр. Своге
ул. „Пенчо Славейков” №3

тел.: (+359) 0726 / 223-13
GSM: 0885 959 569


Е-mail:
service@petar-electric.netРАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник - Петък:
800 - 1800
Събота:
800 - 1700
Неделя:
Почивен ден


© "Петър Електрик" ЕООД          2260 гр. Своге  ул. „Пенчо Славейков” №3
тел.:(+359) 0726 / 223-13         факс:(+359) 0726 / 248-04
Е-mail:  office@petar-electric.net      pveselinov@petar-electric.net
web-design by  @lvis